Opleidingen volgen?

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers zodat u zeker weet dat de verkeersveiligheid rond uw project goed geregeld is.

Beveiliger worden?

FSB Beveiliging werkt samen met SoSecure voor onze (interne) opleidingen.
kiest u voor een afwisselende baan in de beveiliging? Overweegt u een carrière switch?

Wilt u re-integreren of zoekt u omscholing? Neem gerust contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen

Opleiding Beveiliger 2 bij FSB Beveiliging en SoSecure

Het doel van de opleiding is de deelnemer op te leiden voor het beroepsdiploma Particuliere beveiliger op MBO 2 niveau (CREBO 25407) en hiernaast ook extra kennis te bieden op het gebied van proactieve beveiliging. Deze twee zaken samen maken dat de afgestudeerde aan de opleiding Beveiliger bij ons een goede en onderscheidende ingang heeft op de arbeidsmarkt. Wij onderscheiden ons van andere opleiders door het bieden van extra klassikale lessen over proactief beveiligen en predictiveprofiling.

Theorie Opleiding
De theorie opleiding wordt als volgt aangeboden:
De opleiding duurt 15 weken, met 1 vaste dag per week les in de avond van 16:00 – 22:00.
De opleiding wordt aangeboden in de Beroepsbegeleidende leerweg, dit houdt in dat tijdens de theorie opleiding ook al stage wordt gelopen. Deelnemers dienen minimaal te beschikken over VMBO niveau. De opleiding wordt gegeven in onze opleidingslocaties o.a. te Aerdenhout, De Meern, Den Helder en Den Haag.

De volgende vakken worden gevolgd tijdens de theorie opleiding:

Beroeps-specifieke vakken:
De vakken die betrekking hebben op specifiek beveiliging worden geëxamineerd door de SVPB, en zijn de volgende:
• Wettelijke Kaders BVL 2
• Beveiliging van gebouwen BVL 2

Algemene vakken:
Voor het behalen van het MBO diploma beveiliging moet de student ook een aantal verplichte examens halen, dit zijn de volgende:
• Nederlands
• Rekenen
• Leren, Loopbaan & Burgerschap

Keuze vakken:
In het nieuwe MBO volgt iedere student een keuzevak. De opleider biedt verschillende keuzevakken aan, sommigen als verbreding, anderen als verdieping op de lesstof. SoSecure biedt de volgende keuzevakken:
• Proactieve Beveiliging
• Nederlands 3F
• Engels 2A

Thuisstudie:
De vakken Nederlands, Engels Rekenen en Leren, Loopbaan & Burgerschap worden voor een groot deel in de vorm van thuisstudie aangeboden; de student krijgt toegang tot een online leeromgeving waarin een op maat gemaakt lespakket wordt aangeboden ter voorbereiding van de examens.

Vrijstelling:
In sommige gevallen kan er vrijstelling worden aangevraagd voor de examens van bepaalde vakken. Dit wordt per casus beoordeeld.

Theorie Examen:
De vakspecifieke examens worden afgenomen door de SVPB. Het examen wordt op de computer afgenomen, in de examenlocatie van de SVPB te Amersfoort. De algemene examens worden op de examenlocatie van SoSecure afgenomen bij CITO.

Praktijk examen:
De onderdelen van het praktijkexamen bestaan uit het bespreken van het praktijkwerkboek (portfolio), het maken van een waarnemingsrapport op de computer (Waarnemen en Noteren BVL 2) en 3 rollenspellen (handelen in kritieke situaties), bijvoorbeeld het lopen van een veiligheidsronde, het kunnen omgaan met communicatiemiddelen, werken achter de balie, kennis van brandblusmiddelen enzovoort.
Het praktijkexamen mag pas worden afgenomen wanneer een student is geslaagd voor het Theorie examen, en wanneer het praktijkwerkboek (portfolio) geheel is ingevuld tijdens de stage periode.

Studenten ontvangen ter voorbereiding op de praktijkexamens klassikaal praktijktraining om goed voorbereid te zijn op de examens.

Beroepspraktijkvorming (Stage)
Voor het behalen van het MBO diploma Beveiliger is het verplicht om stage te lopen bij een door de S-BB aangewezen erkend leerbedrijf. De stage kan alleen plaatsvinden onder voorbehoud van een screening door de politie. Er wordt een zogenaamd groen legitimatiebewijs verstrekt waarmee de student binnen een jaar na afgifte het diploma moet behalen.

Herexamen
Herexamen kan direct worden aangevraagd via FSB Beveiliging, SoSecure, of bij het SVPB. Examenkosten verschillen per examenonderdeel, de prijzen zijn te vinden op de website van de SVPB of de CITO. Herexamens vinden meestal binnen 4 weken na aanvraag plaats.

Studiebelasting
De opleiding staat voor 1600 studiebelastingsuren. Dit betekent dat er ongeveer 1600 aan werk in totaal aan de opleiding wordt gegeven. Hiervan zijn 90 uren begeleide lestijd (klassikaal) en zijn ten minste 320 uur beroepspraktijk vorming (stage). Verdere tijd bestaat onder andere uit thuisstudie, en het maken van huiswerk.

Duur van de opleiding
De totale lengte van de opleiding Beveiliger (theorie- en praktijk, inclusief examens) zal bij volledige inzetbaarheid minimaal 6 maandenbedragen.

http://www.sosecure.nl/

 

Opleiding Beveiliger Plus:

De opleiding Beveiliger Plus bestaat uit 4 lesdagen, waarbij er een juiste balans aanwezig is tussen praktijk en theorie. De opleiding is zodanig ontwikkeld dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. In onderstaande module omschrijving is de inhoud van de opleiding verder omschreven.

 

Beveiliger Plus

In deze opleiding wordt inhoudelijk het “Beveiliger Plus” als leerdoel gesteld.

“Beveiliger Plus” houdt in dat je inzicht hebt en kennis draagt en over vaardigheden beschikt met betrekking tot  de werkwijze van kwaadwillende, deze werkwijze in een vroegtijdige stadium kunt herkennen, en door een klantvriendelijke interventie het incident daadwerkelijk kunt voorkomen. Om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van uw medewerkers kunnen wij een assessment aanbieden waarbij u inzicht krijgt of (uw) medewerkers in staat zijn om de opleiding met een voldoende vaardigheidsniveau af te sluiten.

 

Moduleomschrijving opleiding Beveiliger Plus

Module Service & Veiligheid – 2 dagen

Om iedere beveiliger met de proactieve beveiligingsvisie kennis te laten maken, starten wij met een basismodule Service & Veiligheid, die zicht geeft op de methodiek en de student kennis laat maken met de positieve effecten van de hospitality gedachte. Hierdoor creëren wij een mindset verandering bij de beveiligers van reactief naar proactief klantvriendelijk handelen.

 

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

  • Inzicht krijgen in proactieve methodiek van beveiligen
  • Bewustwording/awareness van de proactieve beveiligingsmethodiek
  • Commitment aan de proactieve beveiligingsmethodiek
  • Mindset verandering
  • Methodiek proactieve beveiliging aanleren
  • Herkennen van afwijkend gedrag
  • Klantvriendelijkheid / klantgerichtheid (Hospitality)

Module Red Teaming – 1 dag, praktijk

In deze module gaan de medewerkers zelf ervaren wat afwijkend gedrag met hun doet. Zij kruipen als het ware in de huid van de kwaadwillende. Door dit zelf te ervaren gaan de medewerkers de proactieve methodiek beter begrijpen, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van de performance. Tijdens deze praktijkoefening worden video opnames gemaakt. Door inzet van video opnames wordt de evaluatie van de ervaring effectief afgesloten.

 

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:

  • Red Teaming in praktijk

Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet.

fsb.footer.home_

Opleiding Beveiliger Plus:

De opleiding Beveiliger Plus bestaat uit 4 lesdagen, waarbij er een juiste balans aanwezig is tussen praktijk en theorie. De opleiding is zodanig ontwikkeld dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. In onderstaande module omschrijving is de inhoud van de opleiding verder omschreven.

Beveiliger Plus
In deze opleiding wordt inhoudelijk het “Beveiliger Plus” als leerdoel gesteld. “Beveiliger Plus” houdt in dat je inzicht hebt en kennis draagt en over vaardigheden beschikt met betrekking tot de werkwijze van kwaadwillende, deze werkwijze in een vroegtijdige stadium kunt herkennen, en door een klantvriendelijke interventie het incident daadwerkelijk kunt voorkomen. Om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van uw medewerkers kunnen wij een assessment aanbieden waarbij u inzicht krijgt of (uw) medewerkers in staat zijn om de opleiding met een voldoende vaardigheidsniveau af te sluiten.

Moduleomschrijving opleiding Beveiliger Plus
Module Service & Veiligheid – 2 dagen
Om iedere beveiliger met de proactieve beveiligingsvisie kennis te laten maken, starten wij met een basismodule Service & Veiligheid, die zicht geeft op de methodiek en de student kennis laat maken met de positieve effecten van de hospitality gedachte. Hierdoor creëren wij een mindset verandering bij de beveiligers van reactief naar proactief klantvriendelijk handelen.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:
• Inzicht krijgen in proactieve methodiek van beveiligen
• Bewustwording/awareness van de proactieve beveiligingsmethodiek
• Commitment aan de proactieve beveiligingsmethodiek
• Mindset verandering
• Methodiek proactieve beveiliging aanleren
• Herkennen van afwijkend gedrag
• Klantvriendelijkheid / klantgerichtheid (Hospitality)

Module Red Teaming – 1 dag, praktijk
In deze module gaan de medewerkers zelf ervaren wat afwijkend gedrag met hun doet. Zij kruipen als het ware in de huid van de kwaadwillende. Door dit zelf te ervaren gaan de medewerkers de proactieve methodiek beter begrijpen, hetgeen een positief effect heeft op de kwaliteit van de performance. Tijdens deze praktijkoefening worden video opnames gemaakt. Door inzet van video opnames wordt de evaluatie van de ervaring effectief afgesloten.

Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:
• Red Teaming in praktijk
• Zelf ervaren wat afwijkend gedrag met je doet

Module Security Questioning – 1 dag, theorie en praktijk
In deze module wordt aangeleerd om vanuit een proactieve en servicegerichte houding achter de intentie het afwijkende gedrag te komen. Juist deze module is bijzonder geschikt om het onderdeel hospitality te combineren met security.
Onderwerpen die tijdens deze module behandeld worden:
• Klantvriendelijk gesprek voeren
• Door vragen te stellen, achter intenties komen
• Gedrag en houding
• Spiegeleffect (wat en hoe zien andere personen jou)
• Rollenspellen

Na het afronden van alle bovenstaande modules, wordt er een onafhankelijk examen afgenomen. Na het positief afronden van het examen ontvangt de cursist het diploma “Beveiliger Plus”.

IBEX/KIWA, onafhankelijk examenbureau
Indien uw medewerkers de register opleiding Beveiliger Plus gaan volgen, kunnen zij een examen laten afnemen. Het IBEX, Instituut voor Beroepsexamens ontwikkelt examens en neemt deze af. IBEX is een onderdeel van de KIWA organisatie. Het IBEX neemt sinds 2008 examens af op het gebied van Proactieve Beveiliging. Voor de expertise werkt IBEX samen met het Kenniscentrum Security Intelligence. Verder maar IBEX deel uit van de Nationale Stuurgroep voor Proactieve Beveiliging.

Alle Proactieve Beveiligingsopleidingen van SoSecure worden onafhankelijk geëxamineerd door het IBEX.

Nationaal Beveiligingsregister
Het nationaal beveiligingsregister is het enige onafhankelijke beveiligingsregister in Europa en wordt beheerd door de KIWA.

U treft in het register informatie aan over de registeropleidingen voor de beveiligingssector, evenals informatie over de verschillende organisaties en opleiding instituten die deze opleidingen aanbieden.

In het beveiligingsregister worden ook de diploma’s, certificeringen en diverse
keurmerken voor personen en organisaties zichtbaar gemaakt.

Het Nationaal Beveiligingsregister wordt beheerd door de KIWA, in opdracht van de aangesloten opleidingsinstituten. De statuten, (examen-)reglementen, certificatieplannen en procedures worden opgesteld door de individuele
examencommissies en beheerd door het Instituut voor Beroepsexamens (IBEX)